Depan Profil Profil Kepala Desa Profil Kepala Desa

Profil Kepala Desa

Nama                                     : ROHIMAT

Tempat Tanggal Lahir            : Kuningan, 20 Juli 1968

Alamat                                  : Dusun I RT 001 RW 002 Desa Mandalajaya

                                                Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan

Pendidikan                           : SDN 1 Ciporang

                                             SMPN 1 Garawangi

                                             SMKN 3 Kuningan